Tietosuojaseloste

Huolehdimme siitä, että henkilötietojasi käsitellään asianmukaisesti, voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen sekä yksityisyyttäsi kunnioittaen. Tältä sivulta saat tarkemmin tietoa siitä, kuinka käsittelemme henkilötietojasi.

Kehitämme palveluitamme jatkuvasti ja näin ollen pidätämme oikeuden myös tämän tietosuojaselosteen päivittämiseen.

Laadittu 27.1.2022, viimeinen päivitys 2.4.2022.

1.    Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

NimiHannamaria Media Oy (3180060-9)
YhteystiedotUudenmaankatu 1, 20500 Turku
 a[email protected]    

2.    Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Toiminnan harjoittamisen kannalta olennaiset tiedot

Käsittelemme asiakassuhteiden hoitamisen ja toimintamme harjoittamisen kannalta tarpeellisia ja olennaisia tietoja. Tämä käsittää yhteistyö-, asiakas- ja sopimussuhteita koskevat tiedot sekä toiminnan ja palveluiden tuottamista, hoitamista ja kehittämistä koskevat tiedot. Käsittelemme henkilötietoja myös osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamista varten. Lisäksi käsittelemme asiakkaiden ja sidosryhmien tietoja sekä tietoja, joita tarvitsemme koulutusten, tilaisuuksien tai muiden ulkoisten tai sisäisten projektien toteuttamista varten. Käsiteltävät tiedot voivat sisältää myös yhteydessä olleiden tai potentiaalisten yhteistyökumppaneiden, asiakkaiden tai sidosryhmien tietoja ja näiden työntekijöiden tai muiden edustajien tietoja.

Käsiteltävät tiedot liittyvät edellä mainittujen tahojen tai näiden edustajien yhteystietoihin, tunnistamiseen tai näihin liittyviin taustatietoihin. Tietoja voidaan kerätä myös yhteisestä toiminnasta sen muodosta riippuen. Tiedot voivat käsittää esimerkiksi nimen, aseman, organisaation, laskutustietoja, yhteystietoja, tilaustietoja, tunnistetietoja tai muita tietoja. Tiedot kerätään pääasiassa suoraan mainituilta tahoilta tai näiden edustajilta. 

Käsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etu perustuen asiakassuhteeseen, muuhun suhteeseen, palveluntarjoajaan tai laskutukseen. Lisäksi oikeusperusteena on sopimuksen valmistelu ja sen täyttäminen sekä lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen (kuten kirjanpito ja verotus). Oikeusperusteena voi olla myös suostumus. Tietoja voidaan kerätä myös eturistiriitojen välttämiseksi.

Markkinointi ja asiakasviestintä

Käsittelemme tietoja myynti ja markkinointi tarkoituksiin. Potentiaalisten asiakkaiden tietoja käsitellään myös toiminnasta tiedottamiseen ja kommunikointiin. Tietoja voidaan käsitellä esimerkiksi kutsujen ja uutiskirjeiden lähettämistä, mielipide- tai markkinatutkimusten taikka muiden kyselyjen tekemistä ja lähettämistä varten. Kerättäviä tietoja voivat olla esimerkiksi nimi, yhteystiedot tai muut tunnistetiedot. Käsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etu, suostumus tai sopimus.

Verkkosivujen tiedot

Käsittelemme evästeitä ja verkkosivujen kävijätietoja liiketoiminnan kehittämistä ja sivuston toiminnallisuuden varmistamista varten. Kerättäviä tietoja voivat olla esimerkiksi vieraillut sivut ja vierailun kesto. Käsittelyn oikeusperusteena on lähtökohtaisesti suostumus.

Käsittelemme sivustojen kävijöiden ja kommentoijien tietoja roskapostiviestien tunnistamisen helpottamiseksi. Kerättäviä tietoja voivat olla kommenttilomakkeessa olevat tiedot, IP-osoite, selaimen versiotiedot ja hajautus tiedot. Käsittelyn oikeusperusteena on lähtökohtaisesti suostumus.

Sivuston sisältö voi sisältää upotettua sisältöä, kuten artikkeleita, videoita tai kuvia. Muilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta, mikäli olet kirjautunut sivustolle käyttäjänä.

Muut tiedot

Käsittelemme työnhakijoita ja työntekijöitä koskevia tietoja rekrytointipäätösten sekä työnantajavelvoitteita koskevien tehtävien hoitamista varten. Muut käsiteltävät tiedot voivat olla tietoja, joita rekisteröity on luovuttanut vapaaehtoisesti, esimerkiksi palautteen, yhteydenoton tai muun viestintäkanavan kautta. Käsittelyn oikeusperusteena on suostumus, sopimus tai oikeutettu etu.

3.    Miten käsittelemme ja säilytämme tietojasi?

Säilytämme tiedot asiakas- tai yhteistyösuhteen ajan ja tämän jälkeen toistaiseksi. Tiedot voidaan poistaa asiakkaan omasta pyynnöstä asiakas- tai yhteistyösuhteen päättymisen jälkeen. Palveluiden tai tuotteiden ostoja koskevia tietoja säilytetään sähköpostiarkistossa ja kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan. Kommentteja ja niiden metatietoja säilytetään toistaiseksi, jotta voimme tunnistaa ja hyväksyä seuraavat kommentit automaattisesti sen sijaan, että säilyttäisimme ne moderointijonossa. Muiden tietojen osalta voidaan erikseen ilmoittaa joko lyhyemmästä tai pidemmästä säilytysajasta. Suoramarkkinointia varten kerätyt tiedot poistetaan heti poistamista koskevan pyynnön käsittelyn jälkeen.

Noudatamme tietojen säilytyksessä ja käsittelyssä huolellisuutta ja turvaamme tietoturvallisuuden palomuurein, salasanoin ja erilaisin yleisesti hyväksytyin teknisin menetelmin. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Tietojen tallennus ja käsittely tapahtuu turvalliseksi tunnettujen palveluntarjoajien kautta. Tietoja suojataan tarkkaan rajatuilla pääsyoikeuksilla ja niitä käsitellään vain siinä tarkoituksessa, jota varten ne on kerätty. Kaikkia henkilötietoja käsitellään luottamuksella.

Emme lähtökohtaisesti luovuta tai siirrä tietoja kolmansille, ellei siihen ole erikseen annettu suostumusta. Poikkeuksena voi olla lainsäädäntöön tai viranomaisvelvoitteeseen liittyvä velvoite, jonka lainmukaisuus tutkitaan aina tapauskohtaisesti. Poikkeuksena voi olla myös rekisteritietojen jakaminen rekisterinpitäjän alihankkijoiden kanssa esimerkiksi infrastruktuuri- ja IT-palveluiden tarjoamista varten.  Näissä tapauksissa riittävästä tietoturvasta ja rekisterin käsittelystä huolehditaan EU-U.S. – Privacy Shield – järjestelyllä, ja/tai sopimusteitse käyttämällä tietosuojalainsäädännön hyväksymiä menettelyjä. Mikäli tietojen luovutus taas perustuu palveluntarjoajan kanssa tehtyyn sopimussuhteeseen, joka voi käsitellä tietoja palvelun suorittamiseksi rekisterinpitäjälle, henkilötietojen asianmukainen ja lainmukainen käsittely on varmistettu sopimuksin ja tarvittaessa salassapitosopimuksin.

Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Esimerkiksi työkalujen ja tiedostojen hallintopalvelujen palveluntarjoajat saattavat sijaita mainittujen alueiden ulkopuolella.

4.    Mitä oikeuksia sinulla on?

Sinulla on oikeus saada tiedot sinusta tallennetuista tiedoista sekä tiedot siitä, mitä tietoja sinusta käsittelemme ja mitä varten niitä käsitellään.

Sinulla on oikeus pyytää tietojen rajoittamista ja korjaamista, esimerkiksi virheellisten tai puutteellisten tietojen osalta. Voit pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista tai tietojen poistamista laissa säädetyin perustein, mikäli tietojen säilytys ei perustu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen. 

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käyttöön, jos niiden käyttö on perustunut suostumukseen. Peruutus ei kuitenkaan vaikuta tätä edeltävään tietojen käsittelyyn tai sen lainmukaisuuteen. Mikäli tietojen käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on myös oikeus saada nämä tiedot koneluettavassa muodossa ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle.

Sinulla on oikeus vastustaa sinuun kohdistuvaa henkilötietojen käsittelyä, profilointia ja käsittelytoimia. Sinulla on vastustusoikeus, kun henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten tai kun käsittely tapahtuu oikeutetun edun perusteella. Tilanne tulee yksilöidä vastustusta koskevassa vaatimuksessa, jota voimme kieltäytyä noudattamasta vain laissa säädetyin perustein.

Sinulla on oikeus valittaa toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos koet, ettemme ole onnistuneet noudattamaan tietosuojasääntelyä.

Huolehdimme siitä, että henkilötietojasi käsitellään asianmukaisesti, voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen sekä yksityisyyttäsi kunnioittaen. Tältä sivulta saat tarkemmin tietoa siitä, kuinka käsittelemme henkilötietojasi.

Kehitämme palveluitamme jatkuvasti ja näin ollen pidätämme oikeuden myös tämän tietosuojaselosteen päivittämiseen.

Laadittu 27.1.2022, viimeinen päivitys 2.4.2022.